Informasjon og samtykke

 Du har som hovedregel informasjonsplikt overfor personen(e) du skal innhente personopplysninger om. Dette er en grunnleggende rettighet som er forankret i norsk lov. Informasjonsplikten gjelder uavhengig av kravet til å innhente samtykke.

I utgangspunktet skal informasjon gis individuelt (f.eks. via brev/epost). Dersom individuelt varsel ikke er mulig, kan det være aktuelt å informere kollektivt (f.eks. i avis/medlemsblad, oppslag på institusjon, internettside, oppslag i området der det skal observeres).

Må du innhente samtykke fra utvalget?

Hvordan informerer du og innhenter samtykke?

Unntak for informasjonsplikten

TEMA: personvern •  TYPE: webside •  MÅLGRUPPE: forskere, studenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)