NSD Opplæring

Dette er en samleside for opplæringsressurser for tjenester som NSD tilbyr.

NSD tilbyr kurs innen:

  • Håndtering av data
  • Personvern
  • Internkontroll
  • Arkivering, publisering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Vi utvikler nå kursopplegg, og kan skreddersy kurs for din institusjon. Ta kontakt for mer informasjon.

I oversikten under finner du opplæringsressurser som er fritt tilgjengelig for deg å bruke.

Ressurser

Guide til datahåndtering: CESSDA Expert tour guide on Data Management

NSD har, i samarbeid med ti andre CESSDA-medlemmer i Europa, laget en felles nettbasert veileder i datahåndtering. Målgruppen er forskere og studenter som ønsker opplæring i datahåndtering, med eksempler hovedsakelig fra samfunnsvitenskapelige data. Guiden berører bl.a. spørsmål som: Hva er forskningsdata? Hvordan lagrer jeg dataene mine trygt? Hvordan håndterer jeg personopplysninger? Kan jeg dele dataene mine med andre? Den utformet som en nettressurs som du enten kan klikke deg gjennom fra start til slutt, eller du kan velge enkeltvise temaer etter behov. I tillegg til definisjoner, forklaringer får leseren illustrasjoner, konkrete eksempler ("case studies"), oppgaver med svarforslag og gode tips, samt en oversikt over datahåndteringspraksis i forskjellige europeiske land.

Tema: datahåndtering  •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter, forskerstøtte

Sjekkliste for håndtering av data

De viktigste punktene du bør ha tenkt gjennom før du går igang med å samle inn data

Tema: datahåndtering •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Datahåndteringsplan

NSD tilbyr et verktøy for å lage en datahåndteringsplan. En datahåndteringsplan kan sendes inn som en del av en prosjektsøknad til forskningsfinansiør og/eller benyttes aktivt underveis i et forskningsprosjekt.

Tema: datahåndtering •  Type: nettside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere

Dokumentasjonsguide for arkivering av forskningsdata

En guide for hvordan forskninsgdata kan dokumenteres for å unngå ekstra arbeid ved arkivering.

Tema: arkivering •  Type: pdf •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Hvorfor arkivere data

Hvordan sikre dine data for ettertiden

Tema: arkivering •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter, institusjoner

Personidentifiserbare data

NSDs rutiner for behandling av personidentifiserbare data

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Meldeplikttest

Skal du behandle personopplysninger? - Usikker på om du må melde prosjektet ditt? Ta testen her......

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Access policies and usage regulation licenses

The webinar about licensing and policy will look into why it is important that research data are provided with licenses. CESSDA SaW

Tema: datahåndtering •  Type: webinar •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: archives

Informasjon og samtykke

Skal du samle inn personopplysninger? Må du informere informantene?

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Information and consent

Do you have to give information to the person(s) you are going to collect personal data about?

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Finne data

Er du på jakt etter data til forskning/studentoppgave? Prøv NSDs nye søkeportal

Tema: søk •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Notification test

Will you be processing personal data? Are you unsure wether your project is subject to notification?

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Do I have to notify my project?

The decisive factors for whether you must notify your project to NSD are:

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Krav til samtykke

Må jeg informere utvalget?

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Slik virker datahåndteringsplanen

Datahåndteringsplan er viktig.

Tema: datahåndteringsplan •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

Meldeplikt

Må du melde prosjektet ditt?

Tema: personvern •  Type: webside •  Lenke til ressurs >> •  Målgruppe: forskere, studenter

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)