NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) er et av verdens største arkiv for forskningsdata. Vi formidler data til norsk og internasjonal forskning, utdanning og forvaltning og har eksperter på dataanalyse, personvern, forskningsetikk og programvareutvikling. NSD er et offentlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet og er lokalisert i Bergen sentrum.

Seniorrådgiver/rådgiver ved Seksjon for intervjutjenester (saksnr. 201700488)

Ved NSD er det ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver, med ansettelse så snart som mulig. Stillingen er knyttet til Seksjon for intervjutjenester. Seksjonen har i dag åtte ansatte, inkludert seksjonsleder.

NSD er engasjert i flere nasjonale og internasjonale, samfunnsvitenskapelige spørreundersøkelser. Blant annet er NSD dataarkiv og dataformidler for The European Social Survey (ESS) og norsk medlem av The International Social Survey Programme (ISSP). Videre driver NSD en tjeneste for innsamling av intervjudata via internett, NSD WebSurvey. NSD har også en sentral rolle i et internasjonalt prosjekt finansiert av EUs 8. rammeprogram «Horizon 2020», hvor man blant annet tester ut hvordan man etablerer og drifter et internasjonalt internettpanel.

Seksjon for intervjutjenester har behov for en dyktig medarbeider innen innsamling, behandling og formidling av data, spesielt i forbindelse med internettbaserte spørreundersøkelser.

Viktige kvalifikasjoner er:

  • Fullført mastergrad eller hovedfag i et samfunnsvitenskapelig fag.
  • Erfaring fra gjennomføring av spørreundersøkelser. Bruk av internettbaserte intervjuverktøy er av spesiell interesse.
  • Erfaring med statistikkprogrammer, for eksempel STATA, SAS eller SPSS.
  • Kompetanse og interesse for kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode.
  • Erfaring fra kundebehandling.

Det er en nødvendig forutsetning å kunne beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vil også i stor grad være engelsk.

Stillingen innebærer samarbeid med kolleger og samarbeidspartnere og kontakt med brukere og kunder. Vi søker en fleksibel og serviceinnstilt person med gode kommunikasjonsevner og god gjennomføringsevne.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og omgjengelig miljø preget av teamarbeid.
Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon, kontakt seksjonsleder Kirstine Kolsrud, kirstine.kolsrud@nsd.no, tlf. 55 58 89 25 eller avdelingsdirektør Knut Kalgraff Skjåk, knut.skjak@nsd.no, tlf. 55 58 32 46/95 04 53 23.

Søk på stillingen via Jobbnorge.no (https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145974/seniorraadgiver-raadgiver-ved-seksjon-for-intervjutjenester-saksnr-201700488).

Søknadsfrist: 14.01.2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)