Netsetup for NSDstat

Løsning for installasjon av NSDstat i nettverk, der man slipper å skrive brukernavn og kode på alle arbeidsstasjonene.

Last ned netsetup.exe (132 Kb) og gjør følgende:

Netsetup vil lese registerdataene som ble skrevet av nsdstat på arbeidsstasjonen, og lagre dem på en fil som heter nsdinit.dataval.

Hver gang nsdstat startes og programmet ikke finner brukernavn og kode i Registry, vil netsetup bli startet automatisk. Dette skjer normalt bare første gang programmet brukes av en bestemt bruker på en bestemt arbeidsstasjon. Netsetup henter verdiene fra nsdinit.dataval og legger dem inn i Registry. I denne fasen bruker netsetup ingen dialoger, så brukeren vil ikke legge merke til at netsetup kjøres.

Brukernavn og kode blir registrert i Registry for hver enkelt innlogget bruker på arbeidsstasjonen under "\HKEY_CURRENT_USER\Software\NSD_DataServices\nsdstat\".

OBS: Automatisk start av netsetup.exe forutsetter at NSDstat har versjonsnummer 1.0.2 eller senere (se i hovedmenyen under Hjelp - Om NSDstat). I tidligere versjoner må netsetup.exe startes manuelt fra arbeidsstasjonene før nsdstat kan startes første gang. Det anbefales at de som har en tidligere versjon enn 1.0.2 kontakter nsdstat@nsd.uib.no for gratis oppgradering til versjon 1.0.6.