This page in English

Rutiner for utlån av forskningsdata

NSDs samling av forskningsdata består av en rekke undersøkelser gjennomført i Norge av ulike forskere og forskningsinstitutter. Enkelte datasett er fritt tilgjengelig for online analyse eller nedlasting, mens andre er tilgjengelig etter bestilling. Det er forskeren eller den ansvarlige institusjonen som avgjør hvor tilgjengelig dataene skal være. For de dataene som krever bestilling gjelder denne rutinen for utlån:

 1. Bestilling sendes inn

  Bruker sender bestilling til NSD via bestillingsskjema eller bestilledata@nsd.uib.no
 2. Bestillingen behandles

  Bestillingen blir vurdert ut i fra tilgangskriteriene som er satt for de bestilte datasettene. De fleste datasett er tilgjengelige for brukere tilknyttet norske høyskoler eller universitet, mens andre er tilgjengelig også for andre brukergrupper.
 3. Tilgangsbrev og taushetserklæring

  NSD sender deretter tilgangsbrev og taushetserklæring der rammene for bruken av data er beskrevet. Dersom brukeren er student, legges det også ved en veiledererklæring. Bruker skal ha mottatt brevene innen en uke etter innsendt bestilling.
 4. Signèr og returner

  Bruker signerer og returnerer taushetserklæring og eventuell veiledererklæring til NSD via e-post eller post.
 5. Data lånes ut

  Når NSD har mottatt signert taushetserklæring og eventuell veiledererklæring, kan data lånes ut så snart de er tilrettelagt av NSD. Avhengig av størrelsen blir data sendt som vedlegg i e-post eller på DVD pr post.

Tilbake til bestillingsskjemaet