This page in English

Sjekkliste

Denne sjekklisten kan brukes til å se på hvordan datamaterialet i et prosjekt skal håndteres, fra innsamlingen av dataene til etter prosjektslutt. Ved å skisse opp et helhetlig bilde i forkant av prosjektet kan en avdekke og eventuelt unngå utfordringer som er knyttet til oppbevaring av datamateriale. Hensikten er å sikre datamaterialet, ikke bare underveis i prosjektet, men også for fremtidig gjenbruk.

I sjekklisten har vi samlet noen av de viktigste punktene du bør ha tenkt gjennom før du går i gang med å samle inn data:

Dette er en foreløpig sjekkliste. Vi jobber for tiden med å få på plass en mer omfattende veileder for datahåndtering.