This page in English

Informasjonssikkerhet og vedlikehold


Informasjonssikkerheten hos NSD har blant annet som mål å sikre informasjonens

- konfidensialitet – at informasjonen ikke er tilgjengelig for uautoriserte personer/systemer.
- integritet – at informasjonen ikke blir endret eller ødelagt på uautorisert måte.
- tilgjengelighet – at informasjonen eller dataressurser er anvendelig etter behov.


For å oppfylle dette målet har NSD etablert rutiner for: