This page in English

Personidentifiserbare data

Personidentifiserbare data inneholder opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersonene i undersøkelsen. Det stilles derfor strenge formelle krav til behandling og oppbevaring av personidentifiserbare data. For å avgjøre om dataene er personidentifiserbare, foretar NSD en manuell kontroll av anonymitet.

NSDs rutiner for behandling av personidentifiserbare data: