This page in English

Hva skjer med dataene?

NSDs arkiveringsrutine:

 1. Teknisk kontroll

  Ved mottak kontrolleres data og dokumentasjon for skadelig programvare og lesbarhet.
 2. Kontroll av anonymitet

  Det skilles mellom anonyme og personidentifiserbare data. Dette kontrolleres manuelt.

 3. Registrering

  Datasettet blir deretter registrert. Hvert prosjekt får tildelt et unikt firesifret identifikasjonsnummer (NSD-nummer). Dette nummeret fungerer som identifikator på tvers av alle NSDs systemer.
 4. Lagring

  Anonyme data blir lagret sammen med tilhørende dokumentasjon under prosjektets NSD-nummer. Personidentifikasjon og koblingsnøkler lagres særskilt.

 5. Metadata/dokumentering

  For å lette gjenbruken av dataene, dokumenterer NSD alle datasett i Nesstar Publisher ned på variabelnivå; spørsmålsformuleringer blir registrert (som grunnlag for søkesystemer) og referanser til eventuelle publikasjoner blir lagt til. Dokumenteringen tar utgangspunkt i arkiveringsskjema, spørreskjema og eventuelle rapporter/sammendrag som er mottatt fra dataeier. Det dokumenterte datasettet lagres deretter som en ny dokumentasjonsutgave.
 6. Versjonskontroll

  Når et datasett blir endret, for eksempel ved dokumentering, lagres datasettet som en ny fil. Alle endringer blir loggført i NSDs versjonskontrollsystem. Her skilles det mellom ulike varianter av et datasett (endringer av data) og ulike utgaver (endringer i dokumentasjon). Det originale datasettet slik det kom fra forsker/produsent vil derfor alltid være tilgjengelig, selv om nye utgaver eller varianter skulle bli opprettet.
 7. Publisering

  Når datasettet er kontrollert, registrert, forsvarlig lagret og ferdig dokumentert, publiseres det på NSDs nettsider - med eller uten data. Du kan søke i publiserte data her.
 8. Utlån

  Forsker/produsent avgjør selv hvor tilgjengelig dataene skal være for eventuell gjenbruk, men målet er at mest mulig data skal være tilgjengelig for videre forskning. Norges Forskningsråd stiller i dag krav til arkivering og deling av datamateriell. Hovedmålet er at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig.

  Datasett som publiseres med data på NSDs nettsider er fritt tilgjengelig for nedlasting av bruker. Datasett som publiseres uten data er tilgjengelig etter søknad til NSD og, i noen tilfeller, etter godkjenning fra forsker/produsent. Det gjelder egne regler for utlån av personidentifiserbare data.

NSDs rutiner for bevaring av data er beskrevet i Informasjonssikkerhet og vedlikehold.