This page in English

Foretrukne filformat

NSD kan arkiverer alle typer maskinlesbare forskningsdata - inkludert data som krever spesiell håndtering eller tillatelse, som for eksempel persondata. I utgangspunktet foretrekker vi filformater som enten er velegnet for langtidslagring, er utbredt blant brukere, har en åpen standard som gir fri bruksrett, eller er uavhengig av en produsenteid standard eller tjenesteleverandør. Basert på disse kriteriene har NSD derfor laget en liste over foretrukne formater (se under). Listen er under utvikling og oppdateres etterhvert som relevante formater kommer til eller faller fra. Ta kontakt med dataarkivering@nsd.uib.no om dataene dine ikke er i noen av formatene som er listet her.

NSD arkiverer ikke biologiske data eller andre typer ikke-digitale data. Slike typer data kan imidlertid ofte dokumenteres og registreres i maskinlesbare filer som kan være nyttige for sekundæranalyser og dermed hensiktsmessige å arkivere hos NSD.

 

Datatyper Foretrukne format
Tekstdokumenter
 • PDF/A (.pdf)
 • MS Word (.doc, .docx)
 • OpenDocument-tekst (.odt)
 • Rikt tekstformat (.rtf)
Ren tekst
 • Unicode-tekst (.txt)
Regneark
 • PDF/A (.pdf)
 • Komma- og semikolondelt (.csv)
 • Tabulatordelt (.txt)
 • Excelark (.xls, .xlsx)
 • OpenDocumet-regneark (.ods)
Databaser
 • Komma- og semikolondelt (.csv)
 • Tabulatordelt (.txt)
 • MS Access (.mdb, .accdb)
 • ANSI SQL (.sql)
Statistiske data
 • PASW/SPSS (.sav, .por)
 • STATA (.dta)
 • SAS (.sas)
 • R (.R, .Rdata,..)
Bildefiler
 • JPEG (.jpg, .jpeg)
 • TIFF (.tif, .tiff)
 • Skalerbare vektorfiler (.svg)
 • PDF/A (.pdf) 
Video
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg)
 • MPEG-4 H264 (.mp4)
 • Lossless AVI (.avi)
 • QuickTime (.mov)
Lyd
 • WAVE (.wav)
 • MP3 AAC (.mp3)
Geografisk informasjon
 • ESRI shapefiler (.shp og tilhørende format)