This page in English

Klargjør dataene for arkivering

For å lette gjenbruken av dataene er det viktig at dataeier leverer korrekte og oversiktlige data.