Internasjonale organisasjoner

NSD er medlem av følgende internasjonale organisasjoner: