NSD grafikk
grafikk: NSD

Levekårsundersøkelsen 2011

Av Christopher Tønnesen

Grafikk - NSD

Fra og med 2011 er den nasjonale levekårsundersøkelsen blitt samordnet med undersøkelsen EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions). Dette samarbeidet er koordinert av Eurostat. Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde. I tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år.

Temaene som belyses er økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Undersøkelsen fra 2011 dekker fritid og friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk.

Artikkel publisert i NSDnytt Nr 1-2012.