Folkehelseprofiler for alle landets kommuner

Av Eirik Vestrheim

NSD har utviklet en programvareløsning for publisering av folkehelseprofiler for alle landets 430 kommuner. Den nye tjenesten ble lansert i januar og skal hjelpe lokale myndigheter med å skaffe oversikt over folkehelsetilstanden i kommunene.

Statistikkbank og folkehelseprofiler

Bakgrunnen for prosjektet er folkehelseloven som trådte i kraft fra 1. januar i år. Loven ga landets kommuner ansvar for å finne svar på hvordan helsetilstanden til innbyggerne i kommunen er, og hva kommunene bør gjøre for å forbedre den. De nylig publiserte folkehelseprofilene skal hjelpe kommunene med å finne de svarene de trenger, i tillegg til å gi kommunene tilgang til statistikkbanken ‘Kommunehelsa’. Statistikkbanken inneholder data på de samme temaområdene som folkehelseprofilene – beskrivelse av befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Profilene bygger på data fra statistikkbanken.

Skreddersydde Nesstar-løsninger

I tett dialog med Folkehelseinstituttet har NSD utviklet en spesialtilpasset versjon av Nesstar for å gjøre det enklere for lokale myndigheter å finne folkehelsetilstanden for én eller et bestemt utvalg av kommuner.

Geografisk utvalg

Den viktigste tilpasningen i Nesstar er at brukerne av ‘Kommunehelsa’ må gjøre et geografisk utvalg før de får tilgang til data. Det geografiske utvalget blir “husket” gjennom hele brukersesjonen, noe som betyr at brukere som er interessert i én kommune kun får opp data om denne kommunen med mindre man aktivt velger andre kommuner.

Forbedret utvalgsmeny

Vi har også fjernet noen av de mer avanserte valgene fra nedtrekksmenyene. Resultatet er en mer fokusert meny som gjør det lettere for kommunene å gjøre brukerdefinerte oppslag og fordype seg i spesielle problemstillinger.

Nesstar-grafikk i eksterne rapporter

Sist men ikke minst er det utviklet en rapportgenerator som gjør det mulig å eksportere grafikk fra Nesstar til eksterne rapporter. Dette danner grunnlaget for Folkehelseprofilene som gir en egen rapport for hver enkelt av landets 430 kommuner. Temaene i disse profilene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer.

Løsningene ser du i Kommunehelsa statistikkbank >>

Publisert i NSDnytt Nr 1-2012.