European Social Survey ERIC (ESS-ERIC)

Av Kirstine Kolsrud

ESS er i ferd med å bli omdannet til en ERIC*. I forbindelse med programmet Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er det nå klart at Norges forskningsråd vil anbefale overfor Kunnskapsdepartementet at Norge blir medlem i det europeiske infrastrukturkonsortiet ESS ERIC.

Som en del av satsingen bevilger Forskningsrådet 10 millioner kroner til å videreutvikle NSD som tverrfaglig infrastrukturtjeneste. NSD har siden starten i 2001 vært European Social Surveys offisielle arkiv og distributør av data og dokumentasjon fra prosjektet. ESS samler inn komparative forskningsdata om den europeiske befolkningens holdninger, verdier og vurderinger av sentrale samfunnsspørsmål. Norge har deltatt i alle rundene av ESS. ESS har så langt registrert 45 000 brukere fra hele verden hvor Norge utgjør den syvende største brukergruppen.

*) ERIC — European Research Infrastructure Consortium er en juridisk enhet basert på EU-lovgivning. En ERIC kan opprettes for samarbeid og drift av prosjekter som satser på å fremme europeisk infrastruktur i forskning.

Publisert i NSDnytt Nr 1-2012.