NSD grafikk
grafikk: NSD

DBH Fagskolestatistikk

Utdanningstilbud på fagskoler

Av Ingeborg Forthun

Grafikk - NSD

DBH–F samler informasjon om utdanningstilbud og studentdata ved fagskoler i Norge. DBH-F ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og fagskolesektoren og var i drift fra oktober 2011.

Ferske tall fra DBH-F viser at det totalt er 100 skoletilbydere og 121 fagskoler i Norge. Fagskolene rapporterte for første gang inn data til DBH-F 15. oktober 2011 og nasjonal statistikk for sektoren er nå tilgjengelig på NSDs nettsider.

De nyeste tallene fra DBH-F viser at fagskolene tilbyr nesten like mange utdanningstilbud på deltid som på heltid.

Av totalt 867 faglige tilbud høstsemesteret 2011 utgjorde deltidsstudier en andel på om lag 46 prosent. Den samme tendensen ser man i universitets- og høgskolesektoren der om lag 48 prosent av alle studieprogram tilbys på deltid. Figuren viser fordelingen av heltids- og deltidsstudier innenfor de ulike fagfeltene, og det er særlig innenfor helse-, sosial- og idrettsfag at fagskolene tilbyr denne studieordningen.

Nettside for DBH-Fagskolestatistikk >>

Artikkel publisert i NSDnytt Nr 1-2012.