NSD grafikk
grafikk: NSD
NSD grafikk
grafikk: NSD

European Election Database (EED)

Oppslutning ved parlamentsvalg

Av Trond Kvamme

Grafikk - NSD European Election Database

En gjennomgang av de siste parlamentsvalgene i Europa viser at det er relativt store forskjeller i valgoppslutningen mellom landene. Oppslutningen er generelt lavere i tidligere Sovjet-republikker enn i resten av Europa.

Malta hadde det høyeste ikke-obligatoriske valgoppmøtet i verden med 93,3 prosent. Høy oppslutning er det også i Luxemburg, Belgia og Tyrkia, som alle har obligatorisk stemmegivning. Den laveste oppslutningen finner man i Litauen, Sveits og Romania. Ved parlamentsvalget i Romania i 2008 møtte bare 39,2 prosent av de stemmeberettigede. Ser man bort fra Frankrike (60,4 prosent), Portugal (58,9) og Sveits (46,9) er det utelukkende tidligere Sovjet-republikker som har en oppslutning på under 65 prosent.

Stabil oppslutning i Skandinavia, variabelt i øst

I september 2011 ble det avholdt parlamentsvalg både i Danmark og Latvia. Mens oppslutningen i Danmark var på 87,7 prosent var den på 59,5 prosent i Latvia. En sammenligning av Skandinavia og et utvalg av tidligere Sovjet-republikker over tid viser at oppslutningen er relativt stabilt høy i Danmark, Sverige og Norge, mens den synes å være mer skiftende i det øvrige utvalget. Både i Estland, Slovakia og Polen har oppslutningen gått opp i forhold til forrige valg, mens i Romania har trenden vært markant synkende fra 1992 til siste valg i 2008. Data kan lastes ned fra NSDs nettsider.

Grafikk - NSD European Election Database

www.nsd.uib.no/eed

Publisert i NSDnytt Nr 3-2011.