NSD grafikk
grafikk: NSD

Kommunevalg

Foreløpige valgresultat

Av Astrid Nilsen

Grafikk - NSD Kommunedatabasen

Tall fra årets valg er hentet fra Kommunal- og regionaldepartementets nettsider og tilrettelagt for videre analyse. Opplysninger fra valgene vil først bli tilrettelagt for NSDs Kommunedatabase når endelige resultat foreligger fra Statistisk sentralbyrå.

Valgresultatene fra de store byene viser at Høyre hadde størst fremgang i Tromsø og Halden med +24,4 og +24,0 prosent. FrP gikk mest tilbake i Tønsberg og Fredrikstad med -18,9 og -17,3 prosent.

Høyre stilte ikke egen liste i 53 kommuner ved ett eller begge de siste kommunestyrevalgene. For FrP gjaldt dette 88 kommuner.

Ved henvendelse til NSD vil man kunne få overført filer med de forløpige resultatene.

Publisert i NSDnytt Nr 3-2011.