NSD grafikk
grafikk: NSD European Election Database
NSD grafikk
grafikk: NSD European Election Database

European Election Database

Regjeringspartier straffes av velgerne

Av Trond Kvamme

Grafikk - NSD European Election Database

European Election Database (EED) er oppdatert med resultater fra parlamentsvalg avholdt i 2011. I Finland og Irland var det markant nedgang i oppslutning om de sittende regjeringspartier. Sammenligning av valgresultater for regjerende partier i EU/EØS-området viser at dette er regelen snarere enn unntaket.

Ved valget i Finland 17. april gikk regjeringspartiene, bestående av Centerpartiet, Samlingspartiet, Svenska folkpartiet og De Gröna, tilbake med til sammen 10,7 prosentpoeng sammenlignet med oppslutningen ved valget i 2007. Valget i Irland 25. februar ga hovedpartner i den sittende regjering, Fianna Fáil, en tilbakegang på hele 24,1 prosentpoeng sammenlignet med parlamentsvalget i 2007. De Grønne, som var regjeringspartner for Fianna Fáil, gikk tilbake med 2,8 prosentpoeng. Tilsvarende trend finner vi i andre europeiske land.

Regjeringsslitasje i store deler av Europa

De to seneste parlamentsvalgene viser at de fleste regjeringspartier opplever en nedgang i oppslutning. For land der den negative differansen mellom de to seneste valgene er ekstra høy, som i Ungarn, Bulgaria, Irland og Tsjekkia, har det ført til fullt regjeringsskifte. I andre land, som for eksempel Østerrike, Tyskland, Portugal og Spania, har partiene beholdt regjeringsposisjon til tross for tapt velgeroppslutning.

Grafikk - NSD European Election Database

Tegn i tiden?

En sammenligning over tid for et utvalg av land som har avholdt parlamentsvalg i løpet av de siste tolv måneder, viser at det å sitte i regjering ofte gir negativt utslag på velgeroppslutning ved påfølgende valg. Utslaget synes å være ekstra markant ved seneste valg. Unntaket er Sverige, der regjeringspartiene fikk fornyet tillit ved valget i 2010. Blant nyere EU-medlemmer i Øst-Europa har regjeringsslitasjen generelt vært høy. Det ser ut til at denne trenden forsterkes ytterligere for land som har avholdt parlamentsvalg i perioden 2010-2011. Både i Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria, Latvia og Slovakia har den samlede oppslutningen om sittende regjeringer gått ned ved seneste parlamentsvalg.

NSD European Election Database

Publisert i NSDnytt Nr 2-2011.