NSD grafikk
grafikk: NSD Meningsmålingsarkivet

NSDs Meningsmålingsarkiv

500 meningsmålinger på nett

Av Pål Asle Reiersgaard

Grafikk - NSD Meningsmålingsarkivet

NSDs Meningsmålingsarkiv er en samling norske meningsmålinger fra fem ulike institutt for perioden 1964-2009. Foreløpig er over 500 målinger tilgjengelig for online analyse og som nedlastbare datasett.

Tilgjengelig for alle

Meningsmålingsarkivet er publisert som en åpen ressurs (betaversjon) der det er mulig å utføre online analyse med NSDs statistikkverktøy Nesstar. Data lastes ned i ulike format som støttes av de fleste statistikkpakker. Målingene blir publisert fortløpende. Arkivet vil etterhvert inneholde nærmere 800 meningsmålinger samlet inn av TNS Gallup, Synovate, ACNielsen, Opinion og Respons analyse.

Data er tilrettelagt både som enkeltmålinger som gjenspeiler et ”stillbilde” av sin samtid, og som kumulative filer der det er mulig å analysere den norske befolkningens holdninger til ulike tema over tid. På NSDs nettsider er det mulig å utføre søk på tematiske nøkkelord og spørsmålsformuleringer for å finne frem til det ønskelige datasettet.

Lange tidsserier

TNS Gallups Partibarometeret strekker seg over perioden 1964–2002 og måler hva respondentene ville stemt dersom det var valg i morgen. Figuren viser oppslutningen til et utvalg av de politiske partiene over hele perioden.

En annen lang tidsserie er holdninger til EU-medlemskap. Ved å kombinere meningsmålingsdata fra Respons Analyse og Opinion er det mulig å studere hvordan den norske befolkningens holdninger til EU har endret seg i perioden 1989–2009.

Datasettene er tilgjengelige for online analyse og nedlasting fra Meningsmålingsarkivet. Andre eksempler på tilrettelagte filer er Ministerbarometeret, Opposisjonsbarometeret og utviklingen av tilgang på PC i husholdningen.

www.nsd.uib.no/meningsmalingsarkivet

Publisert i NSDnytt Nr 2-2011.