NSD grafikk
grafikk: Hvilken politiker sympatiserer du med?

Norske spørreundersøkelser

Valgundersøkelser som tidsserie

Av Christopher Tønnessen og Jorun Jordheim Berntsen

Mens Gro Harlem Brundtland hadde mange tilhengere i hele sin regjeringsperiode, opplevde Kjell Magne Bondevik et dramatisk fall i popularitet før han gikk av som statsminister. Det viser valgundersøkelsene som er tilgjengelig under Norske spørreundersøkelser på NSDs nettsider

Grafikk - Hvilken politiker sympatiserer du med?

Valgundersøkelsene har vært gjennomført siden 1957 og gir unike muligheter til å se på utvikling over tid. For eksempel er spørsmålet ”Hvilken politiker sympatiserer du med?” blitt stilt i alle valgundersøkelsene fra 1981 til og med 2005. Framtredende politikere, enten partiledere eller parlamentariske ledere, ble rangert på en skala fra 1 til 10.

Gro Harlem Brundtland holdt et jevnt høyt popularitetsnivå, alltid over 5,5. I 1993, i den siste valgundersøkelsen før hennes avgang i 1996, endte hun på 7,1, den høyeste snittkarakteren av alle politikerne i hele perioden.

Kjell Magne Bondeviks popularitet var mer varierende. Han hadde et toppunkt ved KrFs rekordvalg i 1997 med et snitt på 6,6, men ender til slutt på 4,0. Bunnoteringen hans samsvarer med KrFs dårlige valg i 2005, noe som var med på å bidra til hans avgang det samme året.

Carl I. Hagen hadde derimot en liten, men jevn økning i popularitet. I målingen fra 1981 hadde han en popularitet på under gjennomsnittet, med 4,2. Ved det valget fikk FrP 4,5 prosent av stemmene, mens da han ga seg både som partileder og parlamentarisk leder hadde han en popularitetsskår på 4,8. Han kom aldri over 5 på tross av at han bidro til at FrP ved valget i 2005 var Norges nest største parti, med 22,1 prosent av stemmene.

Siden 1977 er Valgundersøkelsene gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Institutt for samfunnsforskning. NSD jobber med å slå sammen undersøkelsene fra 1977 til 2005 til en tidsserie. Det kumulative datasettet vil bli publisert på NSDs hjemmeside under Norske spørreundersøkelser i løpet av høsten, og vil bli tilgjengelig etter søknad.

Norske spørreundersøkelser >>

Publisert i NSDnytt Nr 1-2011.