NSD grafikk
grafikk: ESS Politisk Interesse

European Social Survey (ESS)

Hva er nytt i ESS?

Av Hege Midtsæter

Grafikk - ESS Politisk Interesse

Den 2. februar kom ESS-data i ny versjon. Feil i tidligere publiseringer er korrigert, og utvalgsdata for runde 3 og 4 er også tilgjengelig. I tillegg er utdanningsvariablene for alle land i alle runder endret, og ESS har introdusert et nytt verktøy for nedlasting av kumulative data. For å få en fullstendig oversikt over endringene, se ”Version notes” for hver ESSrunde.

Publisering av data foregår gjerne i flere omganger ettersom ikke alle medlemslandene leverer samtidig. I den siste oppdateringen ble data for Irland og Litauen for runde 4 inkludert, og antall land er nå 30 for denne runden.

Med publisering av nye kumulative data som også inkluderer den fjerde runden, måtte alle landfiler for alle runder kvalitetssikres og ulike korreksjoner ble gjort. Når i tillegg utdanningsvariablene skulle byttes ut i alle hovedfilene, ble det laget nye versjoner av over 100 datafiler, som nå er tilgjengelige på nett.

European Social Survey (ESS).

Publisert i NSDnytt Nr 1-2011.