NSD grafikk
grafikk: DBH

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Fleire publikasjonspoeng og doktorgrader

Av Lars Petter Jevnaker

Universiteta har hatt ein vekst både når det gjeld publikasjonspoeng og talet på nye doktorgrader i perioden frå 2007 til 2009. Mykje tyder på at dess fleire kandidatar som kjem i mål med doktorgraden, dess fleire vitskaplege artiklar vert akseptert og trykt.

I perioden frå 2008 til 2009 er det Universitetet i Stavanger (UiS) som har hatt størst prosentvis auke i publikasjonspoeng. UiS produserte 35 prosent fleire publikasjonspoeng i 2009 enn i 2008. I tillegg aukar UiS på doktorgradssida med ein vekst frå 12 doktorgrader i 2008 til 29 året etter, noko som tilsvarar ein vekst på heile 141,7 prosent. Universitetet i Oslo toppar likevel statistikken, saman med Norges teknisk naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Bergen.

Sidan ei artikkelbasert doktoravhandling som hovudregel bør omfatta tre vitskaplege artiklar der minst ein er publisert eller akseptert for publisering, kan mykje tyda på auken i publikasjonspoeng blant norske universitet heng saman med ein vekst i talet på doktorgrader.

Du kan sjølv gå inn og analysera datamaterialet frå Database for statistikk om høgre utdanning på NSD sine nettsider.

Grafikk - Nesstar

www.nsd.uib.no/dbh >>

Publisert i NSDnytt Nr 4-2010.