NSD grafikk
grafikk: Nesstar

Nesstar 4.0 lansert

Av Eirik Vestrheim

I desember slippes Nesstar 4.0 offisielt, men flere norske institusjoner har allerede tatt i bruk den nyeste teknologien. Det betyr at Nesstar 4.0 er velprøvd når den nå lanseres.

I løpet av 2010 har NSD fått flere norske Nesstar-brukere. Bare de siste to månedene har det blitt lansert to nye datatilbud.

Grafikk - Nesstar

Spørreundersøkelse fra arbeidslivet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gått sammen om å kartlegge den yrkesaktive befolkningens oppfatninger av dagens arbeidsmarked og egen arbeidssituasjon. Prosjektet har fått tittelen ’Arbeidslivsbarometeret 2010’, og sentrale deler av spørreundersøkelsen er nå lansert som en Nesstar-løsning tilpasset den grafiske profilen til YS.

Tall hentet fra ’Arbeidslivsbarometeret’ viser at det er flere norske arbeidstakere som mener det er ’svært viktig’ med gode ledere enn med ’høy inntekt’. Du kan selv gå inn og studere tall fra ’Arbeidslivsbarometer’ til YS på barometer.ys.no.

Helsestatistikk fra Oslo kommune

Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune har nylig publisert statistikk om helsetilstanden og faktorer som kan virke inn på helsen til befolkningen i Oslo. Databasen går under navnet ’Oslohelsa’ og er nå lansert i en grafisk tilpasset Nesstar-løsning.

Kartleggingen av skolebarns vekt i Oslo fra 2004, viser at problemet med overvekt blant 3.- og 7.-klassinger er minst på Oslos vestkant. Best ut kommer bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner. Du kan studere denne og andre oversikter på oslohelsa.oslo.kommune.no.

Nytt i Nesstar 4.0

Nesstar – NSDs programvaresystem for datapublisering og online analyse – har kommet i ny versjon med omfattende forbedringer og ny funksjonalitet. Nesstar gjør det enkelt å dokumentere en studie på flere språk uten å duplisere data. I tillegg kan kart og grafer fra den nye versjonen integreres i en hvilken som helst ordinær webside, for eksempel i en nettpublisert artikkel. En annen vesentlig forbedring er at datadokumentasjonen i Nesstar nå blir indeksert av søkemotorer som Google.

En to-måneders prøveversjon av Nesstar 4.0 kan lastes ned fra nettsidene.

Mer om Nesstar >>

Publisert i NSDnytt Nr 4-2010.