NSD grafikk
grafikk: har klaget skriftlig eller muntling
NSD grafikk
grafikk: misfornøyd med faglig kompetanse

Grafikk - flest klager på grunnskolen

Norske spørreundersøkelser

Flest klager på grunnskolen

Av Jorun Jordheim Berntsen og Christer Mandal

Brukere av offentlige tjenester klager mest på grunnskolen og er minst fornøyde med NAVansattes kompetanse. Det viser tall fra del 2 av Direktoratet for forvaltning og IKTs (DIFIs) Innbyggerundersøkelse som nylig er publisert på NSDs hjemmesider.

Flest klager på grunnskolen

På spørsmål om man har klaget skriftlig eller muntlig er det grunnskolen som kommer dårligst ut. Hele 43 % av brukerne har klaget på den obligatoriske skolen. Deretter følger hjemmehjelpstjenesten med 34 %, mens øvrige utdanningsinstitusjoner som barnehager, høgskoler og universiteter alle ligger på rundt 30 %. Til sammenlikning er det bare 1 % av brukerne som har klaget på bibliotekene. Det er også lite klager på fastlegene, kirken, helsestasjonene, legevakten og tollvesenet.

Misfornøyd med kompetansen til NAV-ansatte

I vurderingen av den faglige kompetansen hos de ansatte er det NAV som kommer dårligst ut, 34 % av NAVs brukere sier at de er misfornøyde. Blant Plan- og bygningsetatens brukere er 30 % misfornøyde, etterfulgt av hjemmehjelpstjenesten, Lånekassen og SFO. Biblioteket, kirken og ulike helsetjenester kommer igjen best ut i rangeringen. Andelen brukere som er misfornøyde med den faglige kompetansen hos bibliotekansatte, kirkeansatte og ansatte innenfor ulike helsetjenester som fastleger, sykehus og legevakt, er godt under 10 %.

DIFIs innbyggerundersøkelse

Grafikk - misfornøyd med kompetansen

Del 2 av Innbyggerundersøkelsen er gjennomført i første halvår av 2010. Del 1 ble gjennomført i 2009 og omhandlet innbyggernes generelle syn på offentlige tjenester, velferdsstaten og det å bo i Norge. Del 2 retter seg spesifikt mot brukere som har personlig erfaring med de enkelte tjenestene.

Norske spørreundersøkelser >>

Publisert i NSDnytt Nr 4-2010.