NSD grafikk
grafikk: Arealstatistikk - kommuner

NSDs Kommunedatabase

Arealstatistikk fra Statens kartverk

Av Astrid Nilsen

Grafikk - Arealstatistikk - kommuner

NSDs Kommunedatabase er oppdatert med Statens kartverks arealberegninger pr. 1. april 2010 for alle landets kommuner. Kun fastlands-Norge er beregnet. Det er produsert tall både for land- og sjøareal. Kommunenes yttergrense mot hav strekker seg ut til territorialgrensen. Kartet over størrelse på industriområder i kommunene viser fastlandsgrensene. Den nye arealstatistikken for ulike arealtyper er basert på den topografiske databasen N50 Kartdata fra Statens kartverk for 2010.

Industriområde er et område som er bebygd eller ubebygd og benyttet til industriformål. Det omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon og lignende. Hovedregelen er at industriområder skal være større enn 15 000 kvadratmeter og bredere enn 100 meter. Minstemålet kan fravikes der dette anses som viktig. Flere små industriområder kan være slått sammen til større flater der dette har vært naturlig.

Statistikken gir følgende arealkategorier: Totalt areal inkludert territorialfarvann, fastland og øyer, havflate (territorialfarvann), åpent område, snø, is og bre, innsjø, elv med tørrfall, myr, skog, dyrket mark, by- og tettbebyggelse, industri og annet. nsd.uib.no/kdb

NSDs Kommunedatabase >>

Publisert i NSDnytt Nr 4-2010.