Norske spørreundersøkelser

Tusen spørreundersøkelser på nett

Jorun Jordheim Berntsen og Christer Mandal

Grafikk - skjermbilde fra norske spørreundersøkelser

NSD har utviklet nye nettsider som gjør det mulig å søke blant over tusen norske spørreundersøkelser. Mange av undersøkelsene kan analyseres online eller lastes direkte ned fra nett.

Med over tusen datasett er NSDs samling av nasjonale spørreundersøkelser en av de største i Europa. Samlingen består av undersøkelser foretatt i Norge, enten av enkeltforskere eller av institusjoner som Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Mange av datasettene kan analyseres online eller lastes ned fritt, andre må det søkes tilgang til.

Utvidet søk i Nesstar

Bak den nye nettportalen for søk i ”Norske spørreundersøkelser”, ligger en kobling mellom Nesstar og Solr. Solr-teknologien gjør det mulig å indeksere dokumentasjonen i Nesstar og lage skreddersydde søkegrensesnitt med fasetter (klikkbare kategorier, nøkkelord osv.), samtidig som dokumentasjonen blir tilrettelagt for søkemotorer, og kommer høyt opp på trefflisten i søketjenester som Google. Dermed kan brukerne på en enklere måte finne fram til relevante undersøkelser som er tilgjengelige for analyse og nedlasting i Nesstar.

www.nesstar.com

Samlingen ”Norske spørreundersøkelser” omhandler en rekke tema, fra holdninger til politikk og økonomi til helse og arbeid. De eldste undersøkelsene er fra 1950-årene, og enkelte er jevnlig blitt gjentatt. Datamaterialet kan derfor gi innblikk i historiske forhold og holdninger, så vel som trender og utvikling over tid.

De nye nettsidene gjør det enklere å navigere i den omfattende databeholdningen. Man kan søke direkte i undersøkelsene eller bruke tematiske nøkkelord til å bla seg frem til et aktuelt datasett. Det er også laget egne samlesider med informasjon om undersøkelser som er en del av en serie, for eksempel valgundersøkelsene eller levekårsundersøkelsene.

"Norske spørreundersøkelser" finner du på www.nsd.uib.no/nsddata.

 

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.