NSD grafikk
Grafikk - tematisk kart fra jordbrukstellingene

NSDs Kommunedatabase

Astri Nilsen

Det arbeides kontinuerlig med omskrivning og redigering av dokumentasjonen i Kommunedatabasen.

Kommunedatabasen har eksistert siden midten av 70-tallet. Den har ligget på diverse stormaskiner med ulike operativsystem. I 2001 kom det en ny versjon på Internett. Brukergrensesnittet fikk et betydelig ansiktsløft, mens selve datamassen ble overført og gjort tilgjengelig i sin opprinnelige form.

I eldre versjoner av statistikkpakken SPSS kunne variabelnavn maksimalt bestå av 40 karakterer som ble skrevet med store bokstaver. Dette resulterte i mange forkortelser og til tider ganske uforståelige variabelnavn. Vi arbeider nå med å rette opp dette.

Historisk statistikk — Jordbrukstellingen 1907

Grafikk - tematisk kart fra jordbrukstellingene

I forbindelse med dokumentasjonsarbeidet prøver vi samtidig å tette noen hull i den historiske statistikken. Vi er nå kommet til jordbrukstellingene og har tilrettelagt data fra den første jordbrukstellingen som ble holdt i Norge i 1907. Det har vært holdt tellinger omtrent hvert tiende år siden da. I årene 1835–1900 ble det innhentet opplysninger om jordbruket i forbindelse med folketellingene.

Fra tellingen i 1907 er det lagt inn opplysninger om jordbrukenes størrelse, utsæd, landbruksredskap, kreaturhold, seterbruk og arealet og dets anvendelse. Det gis færre opplysninger for byene enn for herredene på landet.

For tiden gjennomfører Statistisk sentralbyrå en landbrukstelling. Resultater fra denne vil først foreligge et stykke ut på nyåret.

www.nsd.uib.no/kdb

 

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.