Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Kurs i bruk av DBH

NSD tilbyr kurs i rapportering og bruk av DBH-data i analyse. Hovedmålgruppen er ledere, rådgivere og saksbehandlere som bruker tall og analyser.

Modul-I

Kurset omfatter rapportering og analyse av DBH-data. Deltakerne får en gjennomgang av DBH, hvordan nettsidene er bygget opp, hvordan man bruker dokumentasjonen, gjør datafangst, og utarbeider egne analyser.

Modul-II

Modul II tar for seg samme basisdel som Modul-I, men er spesielt rettet mot personer som rapporterer og leverer data til DBH. Kurset vil gjennomgå rapporteringsrutiner og det tekniske opplegget via DIMP.

Modul-III

Kurs med fokus på vitenskapelig publisering og kanalregisteret. Det retter seg spesifikt mot forskning, og viser hvordan man kan tolke og lage egne analyser basert på data om kanaler og publiseringsaktivitet. Kurset vil også ha en gjennomgang av prosedyrer for rapportering til kanalregisteret.

For mer info, se dbh.nsd.uib.no/kurs/

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.