NSD grafikk
økt skepsis til politisk påvirkning fra religiøse ledere
NSD grafikk
økt skepsis til politisk påvirkning fra religiøse ledere

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Klassifisering av utdanningsinstitusjoner

Grafikk - viser profil for utdanningsinstitusjoner

NSD har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utviklet et nytt verktøy som gjør det enkelt å sammenlikne utdanningsinstitusjoner på høyere nivå, gjennom visualisering av institusjonenes profil langs ulike dimensjoner.

Med utgangspunkt i 20 indikatorer har Kunnskapsdepartementet delt inn seks temaer. De er størrelse på institusjonen, utdanning, forskning, økonomi og ressursforvaltning og internasjonalisering og forholdet til omverdenen. Indikatorene fremstilles i en ”blomst” der de seks temaene har ulik fargekode.

Sammenlikning av profiler

På DBHs nettsider kan man hente fram en ”blomst” for hver institusjon. Det er også mulig å vise ”blomsten” for fire institusjoner samtidig, slik at man enkelt kan sammenlikne profilen til institusjonene.

Grafikk - viser profil for utdanningsinstitusjoner

Her ser vi tydelig at Norges Handelshøyskole (NHH) har en høy skår på profesjonsutdanning og skårer lavt på videreutdanning. NHH har også en sterkt internasjonalisert virksomhet målt etter andel utvekslingsstudenter i forhold til den totale studentmassen.

Om vi sammenlikner Universitetet i Bergen (UiB) med Høgskolen i Bergen (HiB) er hovedforskjellen omfanget av forskning der UiB skårer høyt. Det gjelder både i forhold til midler fra EU og NFR, publisering og doktorgradsproduksjon.

Profilene til NHH, HiB og Universitetet i Stavanger (UiS) framstår som ganske like. Blant annet har de omtrent samme størrelse, men NHH og UiS skårer høyere enn HiB når det gjelder forskning.

På nettsiden til DBH er det flere muligheter for å analysere klassifiseringen av institusjonene i detalj.

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.