Nesstar 4.0

Ny versjon av Nesstar

Av Eirik Vestrheim

Nesstar - Enkelt å publisere data

Nesstar er et komplett programvaresystem for webpublisering av spørreundersøkelser, flerdimensjonale tabeller og tekstbaserte data, og tilbys både som ferdig hyllevare og skreddersydde løsninger.

Enkel tilgang til data

Nesstar gjør det mulig for brukere av datatjenesten å finne, søke i, laste ned, visualisere og analysere data online. Nesstar eies av NSD. Kundene spenner fra akademiske institusjoner og dataarkiv i Europa, Amerika, Australia og Asia, til statlige institusjoner i land som Tyskland, Canada, Storbritannia og Norge. Mer informasjon finnes på www.nesstar.no.

Nesstar – programvaresystemet for datapublisering og online analyse – har kommet i ny versjon med omfattende forbedringer og ny funksjonalitet som webintegrasjon av tabeller og grafikk og flerspråklighet.

Arbeidet med å utvikle Nesstar 4.0 har vært drevet frem av to sentrale målsettinger: Å gjøre det enklere og mer effektivt for dataprodusenter å publisere data, og å gjøre data mer synlig og tilgjengelig for brukerne. Her er litt av hva man kan forvente av Nesstar 4.0.

Flerspråklighet

For å kunne nå ut med data til en bredere og mer sammensatt brukergruppe, er Nesstar 4.0 utstyrt med funksjonalitet som gjør det enkelt å dokumentere en studie på så mange språk som ønskelig uten å duplisere data. Det innebærer at man nå kan oversette hele eller deler av studiedokumentasjonen til andre språk uten at studien må publiseres flere ganger.

Webintegrasjon av tabeller og grafikk

Inspirert av blant annet Googles karttjeneste, har det blitt utviklet funksjonalitet som gjør det mulig å integrere levende tabeller, grafer og kart fra Nesstar i en hvilken som helst ordinær webside, for eksempel i en nettpublisert artikkel. Tabeller og grafikk vil følgelig oppdateres automatisk etterhvert som kildematerialet endres, og vil således gjøre datatilbudet mer levende. Klikker man på de integrerte objektene vil man automatisk bli sendt tilbake til det originale datatilbudet i Nesstar for videre analyse.

Økt synlighet gjennom søkbarhet

Datadokumentasjonen er tilrettelagt slik at den blir indeksert av søkemotorer som Google. Dette vil naturligvis øke verdien av dokumentasjonen, i tillegg til å gjøre datatilbudene langt mer synlige. Søkemotorene vil kunne gi treff på alle språkene dokumentasjonen er publisert på.

Kraftigere verktøy

Muligheten for å bearbeide datamaterialet i Nesstar er i tillegg utvidet. Mens man tidligere måtte utføre operasjoner som aggregering av data og omkoding av variabler i programvarer som SPSS og Stata, inneholder Nesstar Publisher 4.0 funksjonalitet som gjør det mulig å utføre de fleste operasjonene i Nesstar. Samtidig fortsetter programmet med å gi god støtte til dataimport av andre filformater.

Automatisk publisering

Siden flere av våre brukere arbeider mot store databaser som hyppig oppdateres, er det lagt til rette for automatisk publisering av dokumentasjon og data. Det betyr at datatilbudet på nettet oppdateres på bestemte tidspunkt uten at dataprodusenten aktivt må gå inn i selve publiseringsprosessen.

Se også www.nesstar.no

Publisert i NSDnytt Nr 2-2010.