NSD grafikk
EU-valg 2009
NSD grafikk
EU-valg 2009
NSD grafikk
EU-valg 2009

Grafikk - EU-valg

European Election Database

EU-valg 2009: Historisk lav valgoppslutning

Av Trond Kvamme

Lavest oppslutning blant nye medlemsland

Den samlede oppslutningen om valget til Europaparlamentet i 2009 var den laveste siden valgene startet i 1979. Bare 43 % av de valgberettigede i EU deltok i valget, noe som er en svak nedgang i forhold til valget i 2004 da oppslutningen var på 45,5 %.

For andre EU-valg på rad hadde Slovakia den laveste oppslutningen, med en valgdeltakelse på under 20 %. Også andre land som ble medlemmer under den forrige større EU-utvidelsen i 2004, kunne vise til relativt lav valgoppslutning. Litauen, Polen, Romania (medlem i 2007), Tsjekkia og Slovenia hadde en oppslutning på under 30 %.

Grafikk - EU-valg

Regionale variasjoner

Innad i landene er det klare regionale variasjoner. Ser vi nærmere på et utvalg av de nyeste medlemslandene, viser tallene at oppslutningen er noe høyere i sentrale strøk målt ved hovedstadsregioner, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Unntakene er Bulgaria, der oppslutningen generelt er høyere i regionene øst ved Svartehavet enn i sentrale og vestlige områder, og i Romania, der hovedstaden er den regionen som scorer lavest av alle NUTS-3 regioner med bare 16,3 % oppslutning.

Grafikk - EU-valg

1994–2009: Gradvis synkende oppslutning

Av de ”gamle” medlemslandene hadde Storbritannia lavest valgdeltakelse med 34,7 %. Ved siden av Belgia og Luxembourg, der valgdeltakelse er obligatorisk og oppmøteprosenten vanligvis over 90 %, hadde Malta den høyeste oppslutningen på 78,8 %. Trenden siden valgene startet har vært en gradvis synkende oppslutning. Ved det første valget i 1979 gikk 70 % av EU-innbyggerne til valgurnene, mens i 2009, etter at EU hadde vokst til 27 land og 500 millioner innbyggere, nådde valgdeltakelsen et historisk bunnivå på 43 %.

Data fritt tilgjengelig i European Election Database.

Publisert i NSDnytt Nr 2-2010.