International Social Survey Programme (ISSP)

European Social Survey oppdatert

European Social Survey er en flernasjonal undersøkelse som dekker mer enn 30 land og har vært gjennomført annethvert år siden 2002/2003. Runde 4 av European Social Survey ble oppdatert 24. mars med data og dokumentasjon fra flere land og omfatter nå Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina og Ungarn.

Data er fritt tilgjengelig fra http://www.europeansocialsurvey.org/.

Publisert i NSDnytt Nr 2-2010.