NSD grafikk
ESS: Høye forventninger til offentlig velferd

European Social Survey (ESS)

Høye forventninger til offentlig velferd

Av Ole Petter Øvrebø

ESS: Høye forventninger til offentlig velferd

Nordmenn har høyere forventninger til offentlige velferdsgoder enn andre europeere. Nesten ni av ti nordmenn tror at Norge om ti år vil ha råd til å opprettholde eller øke dagens nivå på de offentlige helsetjenestene. Åtte av ti nordmenn tror at Norge om ti år vil ha råd til å opprettholde eller øke dagens nivå på alderspensjonene.

Det viser tall fra fjerde runde av European Social Survey. Ser vi nærmere på folks holdninger til velferd, er det stor grad av optimisme blant innbyggerne i de nordiske landene. Opinionen her står i sterk kontrast til velferdsforventningene i de mer folkerike landene i EU-området. Flertallet i Tyskland, Frankrike og Storbritannia tror ikke at deres respektive land vil ha råd til å opprettholde det nåværende nivået verken på alderspensjoner eller offentlige helsetjenester om ti år.

Data fra European Social Survey.

Publisert i NSDnytt Nr 1-2010.