NSD grafikk
grafikk: international social survey programme

International Social Survey Programme (ISSP)

Nordmenn bruker tid på idrett og kultur

Av Anne Katrine Mortensen

grafikk: international social survey programme

Mange nordmenn bruker av sin tid til idrett og kultur, sett i forhold til det som er vanlig i mange andre land. Når det gjelder aktiviteter i forbindelse med religiøse organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller politiske organisasjoner, derimot, involverer nordmenn seg i mindre grad. Dette viser nye tall fra NSDs undersøkelse om fritid og sport. Undersøkelsen ble gjennomført i 34 land av The International Social Survey Programme (ISSP) i 2007.

Blant nordmenn svarte 28 % at de i løpet av det siste året deltok i aktivitetene til et idrettslag eller en kulturorganisasjon minst én gang i måneden. Dette er klart mer enn gjennomsnittet blant alle land som deltok i undersøkelsen, som ligger på 18 %.

Deltakerne ble også spurt hvor ofte i løpet av det siste året de deltok i aktivitetene til en religiøs organisasjon, en hjelpeeller interesseorganisasjon, eller et politisk parti eller en politisk organisasjon. Her ser vi at deltakelsen blant nordmenn er lavere.

Bare 14 % av de spurte svarte at de deltok i aktivitetene til en slik organisasjon minst én gang i måneden. Gjennomsnittet for alle land i undersøkelsen er 19 %.

Dette er ISSPs første undersøkelse som er viet fullt til temaet fritid og sport. Data er tilgjengelig for forskere og studenter og kan lastes ned fra nettet eller bestilles fra NSD.

Publisert i NSDnytt Nr 1-2010.