NSD grafikk
screen_hr.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Vitenskapelig publisering øker mest ved universitetene

Av Benedicte Løseth og Gunnar Ellingsen

Grafikk

Tall fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det har vært en stabil økning i antall vitenskapelige publiseringer og publikasjonspoeng for alle institusjonene i universitets- og høgskolesektoren. Økningen i 2008 var i hele sektoren på 9,8 prosent og har årlig ligget på mellom 8 og 10 prosent siden 2006.

Universitetene står for til sammen 81 prosent av alle vitenskapelige publikasjoner i 2008. Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo har i 2008 den største endringen med en økning i vitenskapelig publisering på rundt 14 prosent hver. En relativt liten del av denne økningen har skjedd i de mest prestisjetunge vitenskapelige publiseringskanalene. På landsbasis er økningen her på ca. 1 prosent.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/09.