NSD grafikk
screen_hr.

Valgrelaterte data

Av Eirik Vestrheim

Grafikk - Politisk avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet

I forbindelse med stortings- og sametingsvalget, har NSD samlet inn og oppdatert sine arkiver med godkjente valglister og partienes prinsipp- og valgprogrammer. NSD har i tillegg mottatt valglistene for sametingsvalgene fra 1989 til 2005. De historiske valglistene er hentet fra prosjektet ’Samisk valgforskningsprogram 2009–2011’, og er et tilskudd til listene for stortings- og fylkestingsvalgene.

På NSDs websider er det også mulig å studere uenigheten mellom partiene på Stortinget. ’Uenighetsindeksen’ beregnes på bakgrunn av voteringer i Stortinget, og kan deles inn og analyseres etter stortingssesjon, politisk emnegruppe og etter hvilke komité de ulike sakene er behandlet i. Man kan for eksempel studere den politiske uenigheten mellom H og DnA i budsjettinnstillinger og andre saker som sorteres under emnet ’finans.’

Data om det politiske system

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/09.