NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

Stortingsvalget 2009 - Foreløpige tall

Av Astrid Nilsen

NSD har tilrettelagt foreløpige resultater fra årets valg for statistikkpakken SPSS og NSDstat. I NSDstat følger det med en kartfil som gjør det mulige å produsere kommunekart. I tillegg til tall på kommunenivå gis tall for kretsene i de 4 største byene. Data fra stortingsvalget 2009 vil bli tilrettelagt for kommunedatabasen når de endelige resultat foreligger. Ved henvendelse til NSD vil man kunne få overført datafiler med foreløpige resultat.

Kontakt: astrid.nilsen@nsd.uib.no - kdb@nsd.uib.no

Stortingsvalg 2009 - Frp

Stortingsvalg 2009 - H

Stortingsvalg 2009 - KrF

Stortingsvalg 2009 - SP

Stortingsvalg 2009 - V

Stortingsvalg 2009 - DNA

Stortingsvalg 2009 - SV