NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Fastlegedatabase

Flere kvinnelige fastleger

Av Sigmund Tveit og Alette Gilhus Mykkeltvedt

Ferske tall fra NSDs Fastlegedatabase viser at det blir stadig flere fastleger. I dag er det 4 000 i hele landet — en økning på 300 siden 2001 da ordningen ble innført.

test

Fortsatt er de fleste fastlegene menn. Bare en av tre leger er kvinner, men denne andelen er stigende. Nesten alle de nye fastlegene er kvinner.

Kvinner velger kvinner

Selv om det blir flere kvinnelige fastleger, er det usikkert om disse klarer å møte etterspørselen. Tallene kan tyde på at kvinner ønsker å gå til kvinnelige leger. Her er 60 prosent av pasientene kvinner, mens de mannlige legene har 45 prosent.

Dersom vi undersøker ledig kapasitet hos legene, ser det ut som om kvinnelige leger har større pågang fra nye pasienter enn mannlige. Kvinnelige leger har fullere lister enn mannlige. Her er det viktig å legge til at fastlegene selv velger hvilket listetak de skal ha, men kan maksimalt ha 2 500 pasienter. Når vi ser bort fra dem som holder på å bygge opp nye lister (dvs dem som har 400 ledige plasser eller mer på listen) ser vi at kvinnelige leger i gjennomsnitt bare har 28 ledige plasser, mens de mannlige har 41.

Det er ikke store forskjeller på lengden på listene hos kvinner og menn. De kvinnelige legene har i gjennomsnitt noe færre pasienter enn sine mannlige kollegaer.

NSDs Fastlegedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/09.