NSD grafikk
Grafikk - mindre mobbing

Undersøkelse om arbeidsmiljø

Mindre mobbing enn antatt

Av Jorun Jordheim Berntsen

Nordmenn flest trives godt på jobben, og mobbing på arbeidsplassen er ikke så utbredt som forskerne har trodd. Det viser Undersøkelse om arbeidsmiljø 2007: Destruktiv adferd i arbeidslivet.

Grafikk - mindre mobbing

Høy trivsel og lite mobbing

Hele ni av ti norske arbeidstakere trives på jobb. Tallene viser liten forskjell på tvers av kjønn, alder og geografi. Det samme gjelder tilfredshet med arbeidsmiljøet. Det er tilnærmet likt undersøkelsen fra 2005.

Ca fem prosent svarer at de har blitt utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Ifølge en rapport offentliggjort av Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK), er dette færre enn forventet. Tidligere studier har nemlig indikert at prosentandelen skulle være nærmere det dobbelte.

Både ledere og arbeidskollegaer står bak mobbingen, og menn er i flertall. Dobbelt så mange menn som kvinner rapporterer at de har oppført seg slik på arbeidsplassen at det kunne blitt oppfattet som mobbing.

Tidspress

Undersøkelsen viser også at det eksisterer et visst arbeidspress på norske arbeidsplasser. 28 prosent sier at de tidvis har opplevd et overdrevet tidspress på jobben. I 2005 var tallet 29 prosent.

Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå for Institutt for samfunnspsykologi og FALK ved Universitetet i Bergen. Den er nylig gjort tilgjengelig hos NSD.

Datasettet er dokumentert på NSDdata

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/09.