NSD WebSurvey - Datainnsamling via nettet

Av Terje Marøy

NSD får med jevne mellomrom henvendelser fra forskningsmiljøer om bistand i forbindelse med datainnsamling. For å imøtekomme interessen er det nå utviklet en første versjon av et system for innsamling av data via nett.

NSD utfører i dag tjenester på flere områder i forbindelse med spørreundersøkelser. Det gjelder bl.a. rådgivning ved utforming av spørreskjema, konsesjonsbehandling, databasedrift og datalagring. Med den tekniske og metodiske kompetansen som finnes hos NSD, og den tette kontakten til ulike miljøer innen forskning og forvaltning, er datainnsamling via nett en naturlig del av NSDs tjenestetilbud.

Systemet består av tre hoveddeler:

  1. Utsending av invitasjoner på e-post til utvalget. Ved behov gjøres dette på en måte som hindrer at innsamlete data kan kobles til personidentifiserende informasjon.
  2. Gjennomføring av datainnsamlingen via nett.
  3. Rapportering av forløpet for datainnsamlingsprosessen og konvertering av resultatet til ulike dataformater.

WebSurvey er et fleksibelt verktøy som dekker de fleste behov i forbindelse med gjennomføring av spørreundersøkelser. Det kan settes opp detaljerte regler og betingelser for utfylling av spørreskjema. Viktig funksjonalitet er støtte for multirespons, opplegg for dokumentasjon og dynamisk spørreskjema. Videre kan spørsmålene deles inn i bolker – for eksempel etter tema.

NSD WebSurvey

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/09.