NSD databank for Eurosphere

Av Trond Kvamme

EUROSPHERE (Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens' Europe) er et EU-finansiert prosjekt med 17 europeiske universiteter og forskningssentre som deltakere. Unifob Global er koordinator, og NSD er databank for prosjektet.

En europeisk offentlig sfære

Hovedmålet til Eurosphere er å utvikle nye perspektiver på den europeiske offentligheten og identifisere faktorer som bidrar til, eller hindrer, utforming av en europeisk offentlig sfære. — Gjennom prosjektet ønsker vi å fokusere på spørsmål om hvordan ulike sosiale og politiske aktører støtter eller setter grenser for utviklingen av en europeisk offentlig sfære, sier prosjektkoordinator Hakan G. Sicakkan.

De ca 150 forskerne som er tilknyttet prosjektet, skal undersøke hvilken rolle politiske parti, sosiale bevegelser/organisasjoner, tankesmier (think tanks) og media spiller i den europeiske offentlige sfære. Fokus vil bli satt på holdninger aktørene har til ideen om et europe- isk politisk system, europeisk medborgerskap og mangfold, europeisk utvidelse og mobilitet innen Europa og innvandring til Europa.

NSD tilrettelegger

NSDs rolle er i første omgang å tilrettelegge et standardisert rammeverk for dataregistrering og å bygge opp og administrere en felles database. Data, dokumenter og annet materiale vil bli gjort tilgjengelig gjennom en Nesstar-basert kunnskapsbase — Eurosphere Knowledgebase. Basen vil bestå av innhold i medier, data om medieinstitusjoner, data om politiske partier, sosiale bevegelser/organisasjoner og tankesmier, og intervjuer med sentrale aktører i utvalgte institusjoner.

NSDs WebSurvey

For å opprettholde målet om et standardisert rammeverk for dataregistrering brukes NSDs WebSurvey, der forskningsgruppene selv kan legge inn sine data. Registrering av medieinnhold nærmer seg slutten. Dette er data som består av innholdsanalyser av utvalgte avisartikler og nyhetsinnslag på TV, og kildene/aktørene som omtales eller uttaler seg i disse. Antall registrerte enheter innenfor hvert av landene vil trolig variere mellom ca 1000 og 3000. Hittil er det registrert ca 12 300 avisartikler og ca 2 700 TVinnslag.

Registreringen ventes sluttført i år. Prosjektet varer til ut januar 2012.

Eurosphere

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/09.