NSD grafikk
Grafikk - avstand høyre - frp

NSDs Voteringsarkiv

Økende avstand mellom Høyre og FrP

Av Mads Munkejord og Eirik Vestrheim

Avstanden mellom Høyre og FrP har vært større under den siste stortingsperioden enn den tradisjonelt er i perioder der de to partiene er i opposisjon, viser ferske tall fra NSDs Voteringsarkiv.

Grafikk - avstand høyre - frp

– Det vil ikke være helt uproblematisk for de to partiene å bygge opp et troverdig regjeringsalternativ frem til valget i 2009, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernt Aardal, i en kommentar.

– Høyre markerer avstand til FrP

Dersom man ser bort fra periodene mellom 1979-2008 der Høyre har sittet i koalisjonsregjering, har den politiske avstanden mellom Høyre og FrP gjennomgående vært mindre enn Høyres avstand til de to sentrumspartiene KrF og Venstre. Tendensen i inneværende stortingsperiode er imidlertid at avstanden mellom Høyre og sentrumspartiene er blitt mindre enn den var før Bondevik II-regjeringen. Denne retningsendringen har medvirket til å forsterke forskjellene mellom de to største borgerlige partiene i norsk politikk.

Mens for eksempel olje og energi er et saksfelt hvor enigheten de siste årene har vært relativt stor, så er Høyre og FrP nå mer uenige på politikkområder som forsvar, helsevesen og samferdsel enn tidligere.

– Når det gjelder forholdet mellom Høyre og FrP, er det interessant at uenigheten er så stor selv etter at de begge er i opposisjon. Jeg tror en viktig grunn til dette er dels at FrP i større grad enn tidligere nå markerer sin egen politikk i forhold til mulige regjeringspartnere, og dels at også Høyre kan ha behov for å markere avstand til et FrP som har gått forbi dem i størrelse. Dette er likevel antakelser. Det viktige er at dette mønsteret tyder på at det ikke vil være helt uproblematisk for de to partiene å bygge opp et troverdig regjeringsalternativ frem til valget i 2009, sier Aardal.

Uenighetsindeksen på nett

Nå kan du studere uenighet mellom partiene direkte i Uenighetsindeksen. Det nye datatilbudet gjør det mulig å skreddersy tabeller og grafer for online analyse og nedlasting. Indeksen viser uenighet mellom partier over tid, på tvers av saksemne og behandlingskomité.

Eksempler:

Enighet i posisjon – uenighet i opposisjon

Tall fra voteringsarkivet viser også at uenigheten mellom Høyre og Venstre + KrF har økt markert etter regjeringsskiftet, selv om det har vært en liten tilnærming i den aller siste sesjonen. I følge Bernt Aardal er denne kontrasten til regjeringsperioden iøynefallende, men likevel i tråd med det vi har sett tidligere etter at koalisjonspartnere går fra hverandre. Dette poenget illustreres godt av uenighetsindeksen, hvor vi ser at avstanden mellom KrF og Høyre økte kraftig etter Willoch II og Syse.

Data fra NSDs Voteringsarkiv kan leveres både som datafiler i ønsket format, og som ferdige tabeller.

NSDs Voteringsarkiv

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/08.