NSD grafikk
screen_hr.

European Social Survey (ESS)

Sprikende interesse for politikk

Av Gyrid Havåg Bergseth

Tall fra ESS viser at interessen for politikk i Norge, Danmark og Tyskland er svært ulik. Danskene er mest opptatte av politikk, og interessen deres har økt. Hele 68 prosent i 2006 og 62 prosent i 2002 sier at de er ganske eller svært interesserte i politikk. Samtidig er det bare 48 prosent av nordmenn som sier at de er politisk interesserte.

test

I samme tidsrom har den politiske interessen i Tyskland minket kraftig. Professor i sammenliknende politikk, Stein Kuhnle, ved Hertie School of Governance i Berlin, sier at dette kan henge sammen med en økende politikerforakt. Folk mener det spiller liten rolle hvilket av de store partiene som styrer.

I 2006 er det 54 prosent av tyskerne som sier de er politisk interessert, dette er en nedgang på hele ni prosentpoeng siden 2002 (63 prosent). Dette er en langt større endring enn det en ville forvente i løpet av fire år.

Skuffet over Schröder

– Synkende politisk interesse i Tyskland i denne perioden kan skyldes at folk har vært skuffet over Schröders rødgrønne regjering. De rødgrønne gikk til valg i 1997 med program om å stoppe Helmut Kohls sosialpolitikk på flere områder, og gjorde det. Men etter et par år kom de tilbake med reformforslag som var svært like de Kohl hadde. Dette har nok ført til stigende misnøye og velgerresignasjon, mener Kuhnle. Videre nevner Kuhnle at meningsmålingene de siste månedene har vist at det nye venstrepartiet – Die Linke – gjør det bra med 12-15 prosent oppslutning på målingene.

– Dette kan ses på som et uttrykk for misnøye med SPD (og storkoalisjonen). Og selv om disse nok er stadig like interessert i politikk, utgjør de jo ikke mer enn 15 prosent!

ESS Nettsted: http://www.europeansocialsurvey.org/

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/08.