NSD grafikk
screen_hr.

Data om Innovasjon Norge

Av Mursit Cetin

Innovasjon Norge arbeider for å utvikle et bredt spekter av norske næringsvirksomheter. Å vise hvordan selskaper fungerer er svært viktig, og data fra kundeeffektundersøkelser og engasjementsregisteret er nå tilgjengelig hos NSD.

test

Kundeeffektundersøkelser skal kartlegge effekten av Innovasjon Norges støtte i forhold til nyskapning, produktutvikling eller prosessutvikling. For hver årgang gjennomføres det en forundersøkelse ett år etter at tjenesten ble gitt og en etterundersøkelse fire år etter. Undersøkelsene er basert på intervjudata, eventuelt tilkoblet engasjementregisterdata fra Innovasjon Norge.

Engasjementsregistrene i Innovasjon Norge inneholder opplysninger om tilsagn, ut- og innbetalinger, annulleringer og tap for alle støttemottakere som har fått lån, tilskudd og/eller garantier. NSD har data fra 1985 tilgjengelig for forskere og studenter etter søknad.

www.nsd.uib.no/innovasjon

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/08.