Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Enkel tilgang til sentrale nøkkeltall

Av Rickard Persen

NSD har utviklet en portal som gir enklere tilgang til viktige data i DBH ved å samle nøkkeltall i faktaark.

test

Med figurer og tabeller gir faktaarkene oversikt over sentral statistikk innenfor sektoren. Visningene vil være særlig nyttige når man har behov for å presentere statistikk, for eksempel i forbindelse med foredrag eller rapporter.

Flere faktaark er under planlegging. Først ut er faktaark om studenter, som viser nøkkeltall for studentdata med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås (SSBs) nasjonale inndeling av utdanningstilbud (NUS-systemet). Faktaarkene er gruppert etter utdanningsgrupper, som for eksempel "Allmenne fag", "Samfunnsfag og juridiske fag" eller "Sykepleierutdanninger". Som standard vises totale studenttall for hele universitets- og høgskolesektoren, i tillegg til tre grafer for nivåfordeling av søknadstall, registrerte studenter og ferdige kandidater.

Tallene i kombinasjon med grafene er dermed med på å gi en rask oversikt over det utvalgte området. For hvert faktaark kan man bla seg nedover i et hierarki (Sykepleierutdanninger > Høgskolen i Bergen > Bachelor, sykepleie, 3 årig), i tillegg til at det er mulig å sammenlikne data fra forskjellige år. På denne måten kan man få oversikt over utvikling og endring, som for eksempel endring i opptakstall fra 2002 til 2007 for sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen. Andre funksjoner inkluderer muligheten til å se alle studieprogrammene for en utvalgt institusjon.

Dokumentasjon for faktaarkene er tilgjengelig i form av beskrivelser av forskjellige indikatorer (kandidater, søknader, osv.), en fullstendig oversikt over tallene for en utvalgt indikator, i tillegg til eksterne lenker og ressurser. Portalen gir med andre ord flere valgmuligheter.

www.nsd.uib.no/dbh

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/08.