CESSDA - Nytt forprosjekt

Av Atle Alvheim

I 2006 la The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) fram et ”ESFRI Roadmap”. Dokumentet identifiserte 35 infrastrukturtiltak med potensiale for å utvikles til grunnleggende felles-europeiske forskningsinfrastrukturer innen sine fagfelt.

CESSDA Portal

CESSDA (Consortium of European Social Science DataArchives) ble listet som en slik mulighet for samfunnsvitenskapene,og har fått bevilget midler fra EU til et toårig forberedende prosjekt for å utrede nødvendige tiltak og forutsetninger for en mer permanent infrastruktur. Prosjektet startet 1. januar 2008. Det styres fra det engelske dataarkivet, UK Data Archive, men involverer de fleste europeiske dataarkivene og NSD har en vesentlig rolle. Utredningene skal konsentrere seg om organisatoriske, forretningsmessige, finansielle og juridiske forhold – i mindre grad om tekniske løsninger. NSD skal arbeide med metadatastandarder, portalsystemer,harmonisering av datatilgangsregimer, felles elektronisk identifikasjon, datastandardiseringsproblemer, grid-teknologi og utvikle prototyper.