NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Kommunedatabase

Internettmålingen

Av Astrid Nilsen

Fra og med 1. kvartal 2002 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert statistikk over bredbåndsabonnement. I denne statistikken regnes bredbånd som internettabonnement med teoretisk mulig overføringskapasitet (fart inn) høyere enn 128 kbit per sekund. SSB henter data direkte fra alle norske leverandører av internettilgang.

test

Leverandørene skiller mellom bedrifts- og privatkunder. En bedrift må betale mer for internettilgang enn privatkunder, men mottar også bedre kvalitet på tjenesten. Noen småbedrifter velger derfor av økonomiske grunner å bruke privatabonnement, og tallene for privatkunder kan dermed være noe for høye.

Statistikken er ikke direkte sammenlignbar over tid. Definisjonen for bredbånd ble endret fra og med 4. kvartal 2004. Fram til 4. kvartal 2006 omfattet undersøkelsen bare abonnement fra kommersielle leverandører. Fra og med dette tidspunktet ble denne avgrensningen opphevet.

Ved 3. kvartal 2007 er det svært få av de større kommunene der andelen husholdninger som har bredbåndsabonnement, er under 50 prosent. De fleste kommunene med et innbyggertall på over 5 000 har en andel privatkunder med internettilgang på mellom 50 og 70 prosent. De mindre kommunene fordeler seg derimot over hele skalaen. Modalen i Hordaland og Bykle i Aust-Agder har størst andel med henholdsvis 92,7 og 91,7 prosent, mens Kvænangen i Troms og Lierne i Nord-Trøndelag kommer på bunn med henholdsvis 19,2 og 21,2 prosent.

Følgende opplysninger om bredbåndsabonnement (over 128 kbit per sekund) er lagt til Kommunedatabasen for perioden 4. kvartal 2004–3. kvartal 2007:

Datakilde: NSDs Kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/08.