NSD grafikk
screen_hr.

The International Social Survey Programme (ISSP)

Undersøkelse om fritid og sport

Av Anne Katrine Mortensen

Våren 2007 gjennomførte NSD en undersøkelse om fritid og sport blant et representativt utvalg av den norske befolkningen. Den er en del av en større internasjonal undersøkelse i regi av The International Social Survey Programme (ISSP). Leisure Time and Sports er den første modulen med fritid og sport som tema. Ca. 40 land har deltatt i undersøkelsen. Datainnsamlingen i Norge ble gjennomført som postenquête av TNS Gallup.

test

Hovedtema for den internasjonale modulen er

I Norge ble det i tillegg stilt spørsmål fra norske forskere om

Kjønnsforskjeller i sport og spill

Undersøkelsen viser at fysisk og mental helse er den desidert viktigste grunnen til at nordmenn driver med sport eller spill, med 93,4 % som sier at det er en svært viktig eller litt viktig grunn for dem. Det kan se ut som om kvinner vektlegger helse litt sterkere enn menn i sin begrunnelse, med 94,6 % av kvinnene som sier helse er en svært eller litt viktig grunn, mot 91,8 % av mennene.

En annen viktig grunn til å drive med sport eller spill ser ut til å være muligheten det gir til å møte andre mennesker. 56,8 % oppgir dette som en svært eller litt viktig grunn, og her er det ingen signifikante kjønnsforskjeller.

Det er imidlertid vesentlige kjønnsforskjeller når det gjelder å se sjansen til å konkurrere mot andre som en grunn til å drive med sport eller spill. Dette oppgis som en svært eller litt viktig grunn av 28,2 % av mennene, og bare av 10,3 % av kvinnene.

På den annen side oppgir en majoritet (64,0 %) av kvinnene at det å se bra ut er en svært eller litt viktig grunn til å drive med sport og spill, mens 42,3% av mennene mener det samme.

Svarprosenten i undersøkelsen var lav (42,3 %), og frafallet var skjevt i forhold til kjønn. Dette må tas hensyn til i tolkningen av resultatene. Frafallet er størst blant menn i aldersgruppen 19–34 år, og disse er dermed underrepresentert. Hvis man tenker seg at grunner til å drive med sport og spill er forskjellige i ulike aldersgrupper, kan dette bety at kjønnsforskjellene som skisseres ovenfor, egentlig ser noe annerledes ut.

Undersøkelsen er fritt tilgjengelig for analyse og nedlasting fra NSDdata.

Undersøkelsen er dokumentert i NSD Rapport Nr. 123 (pdf)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/08.