NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Kommunedatabase

Bedre service i kommunene

Av Astrid Nilsen

test

Forbrukerrådet har i år fulgt opp en undersøkelse fra 2005 med tester på hvordan forbrukere blir mottatt ved henvendelser til kommunene på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Man har testet servicen, tilgjengeligheten og til dels kvaliteten på servicen. I Oslo kommune har man testet bydelene på felt som er deres ansvarsområde, og Oslo kommunes sentralorganisasjon på felt som ikke hører inn under bydelene.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med vanlige spørsmål folk stiller, som for eksempel åpningstiden i skolefritidsordningen, gebyrregulativet for tekniske tjenester og om barnebidrag.

De to undersøkelsene er i hovedsak sammenliknbare. De fleste kommunene (ca 80 %) får flere poeng i årets servicetest, sammenliknet med 2005. Mulig maksimal poengsum var 100 i begge testene. Median poengsum for alle landets kommuner var i år 62 mot 50 i 2005. I begge testene er det de minste kommunene som får færrest poeng. Men avstanden til de store kommunene er blitt mindre. En av de små kommunene som virkelig har gjort et stort framskritt er Vegårshei i Aust-Agder som i årets test fikk 80 poeng mot 31 i 2005. Kommunen oppnår maksimal poengsum ved henvendelser per telefon. Data er tilgjengelig i NSDs Kommunedatabase.

Datakilde: NSDs Kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/07.